Redagowanie tekstów tylko z GoodChoice Klaudia Zyskowska. Obszerna tematyka materiałów tekstowych możliwa do indywidualnego zamówienia

umiejętności pisania

W redagowaniu tekstów należy kłaść ogromny nacisk na rzetelność wykorzystywanego narzędzia

redagowanie tekstów
redagowanie tekstów

Dlatego, aby dobrze przygotować się do napisania dobrego i ciekawego wybranego gatunku wypowiedzi pisemnej trzeba zacząć od przejrzenia literatury przedmiotu, ponieważ to ona stanowi punkt wyjścia

zE MNĄ REDAGOWANIE TEKSTÓW JEST MOŻLIWE Z NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN:

administracja
bankowość
kredyty
bezpieczeństwo
bezrobocie
controlling
dietetyka
dziennikarstwo
ekologia
ekonomia
europeistyka
filozofia
finanse
gospodarka przestrzenna
hotelarstwo
inwestycje
jakość
językoznawstwo
komunikacja społeczna
kulturoznawstwo
logistyka
logopedia
marketing
media
stosunki międzynarodowe
strategie
teologia
terroryzm
transport
turystyka
ubezpieczenia
mechanika
metody badawcze
motoryzacja
motywowanie
nauki o żywieniu
negocjacje
nieruchomości
ochrona środowiska
organizacja przedsiębiorstw
pedagogika
podatki
politologia
praca socjalna
prawo
przestępczość
psychologia
public relations
reklama
rekrutacja
resocjalizacja
rolnictwo
socjologia
statystyka
Unia Europejska
wychowanie fizyczna
zarządzanie
zdrowie publiczne

Nie należy zaczynać pisania od otwarcia komputera i jak to bywa w moim przypadku Worda, czyli edytora tekstu. Należy zacząć od myśli co jest przedmiotem i celem tekstu. Najważniejszym elementem w redagowaniu tekstów jest stworzenie planu tekstu, ja to nazywam spisem treści. Dziele w nim punkty na  szczegółowe i ogólnikowe, dzięki czemu rodzi się struktura tekstu. Zawsze czytam swój tekst na głos, ma to na celu usłyszenie, jak brzmi napisany tekst, a to pozwala mi wychwycić ewentualne błędy. Moje teksty są bardzo precyzyjne, nie używam powtórzeń, zamiast stosować dwóch takich samych słów, wolę użyć synonimów. Zwracam również uwagę na właściwą interpunkcję

NASZE DANE KONTAKTOWE

GoodChoice Klaudia Zyskowska